Vold og trusler mot ansatte – Sandefjord (2023)

Kommune: Sandefjord

Denne rapporten handler om hvordan kommunen arbeider med vold og trusler mot ansatte i kommunen. Forvaltningsrevisjonen omfatter både forebyggende arbeid og hvordan ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp. Rapporten gjelder de to kommunalområdene Kunnskap, barn og unge og Helse, sosial og omsorg.