Barneverntjenesten (2022)

Kommune: Notodden

Forvaltningsrevisjonen undersøker barnevernstjenestens internkontroll og dessuten hvordan fosterforeldre, biologiske foreldre og barn i fosterhjem følges opp. I tillegg undersøker rapporten hvordan kommunen har fulgt opp en tidligere forvaltningsrevisjon om forebyggende arbeid for barn og unge.