Læringsmiljø (2021)

Kommune: Færder

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi Færder kommunes forebyggende arbeid med skolemiljø. Vi beskriver også tiltak og erfaringer med dette arbeidet under koronapandemien. Til sist undersøker vi også kommunens arbeid mot vold og trusler rettet mot ansatte i skolen.