Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (2020)

Kommune: Tokke

Rapporten handler om Landssamanslutninga for vassdragskommunar (LVK). Tokke kommune er medlem i organisasjonen, og ønsket å se nærmere på organisering, økonomistyring og rapportering.