Næringsarbeid – Vinje (2023)

Kommune: Vinje

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt korleis kommunen har følgt opp gjeldande næringsplan (2017-2021).
Vi har også undersøkt om sakshandsaming av søknader om tilskot til næringsutvikling frå kommunen sitt næringsfond skjer i tråd med kommunen sine retningsliner og gjeldande regelverk.