Skolemiljø (2022)

Kommune: Midt-Telemark

Vi har undersøkt kommunens arbeid med å sikre elevene i Midt-Telemark et trygt og godt skolemiljø. Vi har undersøkt det forebyggende arbeidet og aktivitetsplikten (plikten til å følge med, gripe inn, varsle, undersøke og iverksette tiltak om en elev ikke har det trygt og godt på skolen).