Tidlig innsats – Nome (2023)

Kommune: Nome

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens arbeid med tidlig innsats i barnehage og skole.  I  skolen har vi fokusert mest på arbeid med tidlig innsats i småskoletrinnet. Vi har også sett på og samarbeidet med PPT og skolehelsetjenesten.