Vann og avløp (2020)

Kommune: Skien

Kommunen skal sørge for en tilstrekkelig og sikker vannforsyning, og en miljømessig riktig avløpshåndtering. Vi har gjort overordnede undersøkelser av internkontrollen og beredskapsplaner for vann og avløp. Videre har vi undersøkt om kommunen oppnår nasjonale målsettinger og hvordan administrasjonen rapporterer til politisk nivå.