I samarbeid med Viken kommunerevisjon utgir Vestfold og Telemark revisjon et nyhetsbrev ca tre ganger årlig.

Du kan lese nyhetsbrevene her: