Styret består av 6 medlemmer og 1 medlem fra de ansatte. Styret velges av representantskapet/eierne og består av:

Styrets leder:

 • Annette Olsen Røren Hem

Nestleder:

 • Edvard Mæland

Styremedlem:

 • Helene Marie Naper
 • Henriette Folkestad
 • Jan Helge Fosse
 • Svein Inge Nyhus
 • Geir Kastet Dahle (ansattvalgt)

Varamedlem:

 • Nils Per Hovland
 • Liv Grinde
 • Ellen Marine Lian
 • Elisabeth Nilsen (ansattvalgt)

Observatør:

 • Trygve Børsting