Styret består av 6 medlemmer som velges av representantskapet/eierne og 1 medlem som velges av og blant de ansatte. Styret består av:

Styrets leder:

 • Annette Olsen Røren

Nestleder:

 • Edvard Mæland

Styremedlem:

 • Helene Marie Naper
 • Henriette Folkestad
 • Jan Helge Fosse
 • Svein Inge Nyhus
 • Anne Sæterdal (ansattvalgt)

Varamedlem:

 • Nils Per Hovland
 • Liv Grinde
 • Kjell Peter Ekman
 • Elizabeth Kasin (ansattvalgt)

Observatør, valgt av og bant de ansatte:

 • Veronica Brandt
 • Eivind Finstad (vara)