Revisormedarbeider og forvaltningsrevisor – Horten 

Hvis du ønsker en utfordrende, allsidig og meningsfylt revisorjobb, er dette jobben for deg. Kommunen og fylkeskommunen forvalter store verdier og yter viktige oppgaver for innbyggerne. Vi trenger flere dyktige kollegaer som vil være med på å skape tillit til offentlig forvaltning. Søknadsfrist 15.09.2023.

Les mer her:

Revisormedarbeider 

Forvaltningsrevisor