Landssamanslutninga av vasskraftkommunar

Rapporten handler om Landssamanslutninga for vassdragskommunar (LVK). Tokke kommune er medlem i organisasjonen, og ønsket å se nærmere på organisering, økonomistyring og rapportering.

Last ned rapporten