Antall rapporter: 3

Sakshandsaming – byggjesak og konsesjons – Tokke (2023)

Vi har undersøkt arbeidet med saksbehandling av søknader om byggetillatelse og konsesjon i Tokke kommune. Vi har undersøkt internkontrollen med arbeidet, og om saksbehandlingen er i tråd med regelverket.

Last ned rapport: Sakshandsaming – byggjesak og konsesjons – Tokke (2023)

Journal, arkiv og innsyn (2021)

Vi har undersøkt arkivarbeidet i Tokke kommune. Vi har sett på kommunens internkontroll, om kommunen registrerer dokumenter i samsvar med regler og rutiner, og om kommunen legger til rette for innsyn.

 

Last ned rapport: Journal, arkiv og innsyn (2021)

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (2020)

Rapporten handler om Landssamanslutninga for vassdragskommunar (LVK). Tokke kommune er medlem i organisasjonen, og ønsket å se nærmere på organisering, økonomistyring og rapportering.

Last ned rapport: Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (2020)