Antall rapporter: 2

Journal, arkiv og innsyn (2021)

Vi har undersøkt arkivarbeidet i Tokke kommune. Vi har sett på kommunens internkontroll, om kommunen registrerer dokumenter i samsvar med regler og rutiner, og om kommunen legger til rette for innsyn.

 

Last ned rapport: Journal, arkiv og innsyn (2021)

Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (2020)

Rapporten handler om Landssamanslutninga for vassdragskommunar (LVK). Tokke kommune er medlem i organisasjonen, og ønsket å se nærmere på organisering, økonomistyring og rapportering.

Last ned rapport: Landssamanslutninga av vasskraftkommunar (2020)