Vann og avløp – Sandefjord kommune

I denne rapporten undersøker vi arbeidet med det kommunale vann og avløpsnettet. Vi har sett på kommunens planer, mål, internkontroll og beredskap på vann- og avløpsområdet.

Last ned rapporten