Etisk arbeid og varsling

Denne rapporten handler om etisk arbeid og varsling i Sandefjord kommune. Vi har undersøkt kommunens retningslinjer for etisk arbeid, varslingsrutiner og praktisering og oppfølging av disse.

Last ned rapporten

Er innbyggernes opplysninger sikre? Informasjonssikkerhet i Sandefjord kommune

Denne rapporten omhandler kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Vi har blant annet sett på organisering, etterlevelse av sentrale krav i personopplysingsloven og avvikshåndtering.

Last ned rapporten

Korona i Sandefjord – beredskap og tilbud til funksjonshemmede

Denne forvaltningsrevisjonsrapporten handler om kommunens beredskap i forkant av pandemiutbruddet og hva slags tilbud kommunen har gitt funksjonshemmede under pandemien. Vi har blant annet sett på kommunens tilbud i bemannede boliger, avlastningsboliger og dagsentertilbud. Vi har også undersøkt hva slags tilbud  funksjonshemmede som mottar et barnehage- og skoletilbud i forsterkede enheter har fått under pandemien.

 

Last ned rapporten

Vann og avløp – Sandefjord kommune

I denne rapporten undersøker vi arbeidet med det kommunale vann og avløpsnettet. Vi har sett på kommunens planer, mål, internkontroll og beredskap på vann- og avløpsområdet.

Last ned rapporten