iFokus AS Eierskapskontroll – Larvik kommune 2020

I denne eierskapskontrollen har vi undersøkt om konsernet styres i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for eierstyring.

Last ned rapporten