Ser du meg? Skolemiljø, bekymringsfullt fravær og tverrfaglige ressurser i grunnskolen- Larvik kommune

Rapporten vurderer kommunens arbeid med det forebyggende skolemiljøarbeidet og arbeidet med elever som har et bekymringsfullt fravær. Videre har vi sett på tverrfaglige ressurser i skolen, blant annet skolehelsetjenesten.

 

Last ned rapporten

Barneverntjenesten – Larvik kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad barneverntjenesten gjennomfører en forsvarlig godkjenning av fosterhjem. Videre har vi undersøkt om barneverntjenesten følger opp fosterforeldre, biologiske foreldre og barn i fosterhjem på en forsvarlig måte.

 

Last ned rapporten

Kommunens håndtering av byggetiltak på fritidseiendom – Larvik kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens håndtering av byggetiltak på en fritidseiendom. Vi har sett nærmere på om kommunen har fulgt reglene om habilitet i dette arbeidet, og om tips om mulig ulovlige byggetiltak på denne fritidseiendommen ble fulgt opp.

Last ned rapporten

Arkiv, journal og innsyn – Larvik kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om Larvik kommunes håndtering av innsynskrav, og kommunens tiltak for å sikre at dokumenter registreres i postjournal og arkiveres i samsvar med gjeldende krav.

Last ned rapporten

iFokus AS Eierskapskontroll – Larvik kommune

I denne eierskapskontrollen har vi undersøkt om konsernet styres i samsvar med kommunens vedtak og forutsetninger, aktuelle lovbestemmelser og etablerte normer for eierstyring.

Last ned rapporten