Læringsmiljø i Færder kommune

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi Færder kommunes forebyggende arbeid med skolemiljø. Vi beskriver også tiltak og erfaringer med dette arbeidet under koronapandemien. Til sist undersøker vi også kommunens arbeid mot vold og trusler rettet mot ansatte i skolen.

Last ned rapporten

Internkontroll – risikovurdering og avvikshåndtering – Horten kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad Horten kommune har etablert et tilfredsstillende overordnet internkontrollsystem.  Videre har vi undersøkt om kommunens system for risikovurderinger og avvik er i tråd med gjeldende anbefalinger. Vi har også undersøkt hvordan meldte avvik blir fulgt opp og om oppfølgingen medfører læring og forbedring.

Last ned rapporten