Skolehelsetjeneste i et tverrfaglig perspektiv – Horten kommune – 2019

Formålet med prosjektet har vært å undersøke kommunes skolehelsetjenestetilbud i ungdomsskole og i videregående skole, samt helsestasjon for ungdom. Vi har hatt særlig fokus på hvordan kommunen har tilrettelagt for å oppfylle kravene til tjenestenes innhold. Vi har også undersøkt hvor fornøyd elever ved ungdomsskolene i Horten og Horten videregående skoler er med kommunens tilbud om skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom.

Last ned rapporten