Samfunnsansvar i anskaffelser – Bamble kommune

Formålet med rapporten er å se på kommunens håndtering av Skienmodellen, annet sosialt ansvar og miljøhensyn ved anskaffelser i kommune.

Last ned rapporten

Journalføring og arkivering – Bamble kommune 2020

Denne forvaltningsrevisjonen handler om Bamble kommunes tiltak for å sikre at dokumenter registres i postjournal og arkiveres i samsvar med gjeldende krav.

Last ned rapporten