Journalføring og arkivering – Bamble kommune 2020

Denne forvaltningsrevisjonen handler om Bamble kommunes tiltak for å sikre at dokumenter registres i postjournal og arkiveres i samsvar med gjeldende krav.

Last ned rapporten