Eierskapskontroll Grep Grenland AS

I denne eierskapskontrollen har vi sett nærmere på eierkommunenes eierskapsmelding, eierkommunenes samordning av føringer om samfunnsansvar og om eierstyringen i et selskap, har vært i samsvar med eierkommunenes eierskapsmeldinger og vedtak.

Last ned rapporten

Samfunnsansvar i anskaffelser – Bamble kommune

Formålet med rapporten er å se på kommunens håndtering av Skienmodellen, annet sosialt ansvar og miljøhensyn ved anskaffelser i kommune.

Last ned rapporten

Journalføring og arkivering – Bamble kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om Bamble kommunes tiltak for å sikre at dokumenter registres i postjournal og arkiveres i samsvar med gjeldende krav.

Last ned rapporten