Antall rapporter: 2

Innkjøp – Kviteseid (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi om Kviteseid kommune sikrer at innkjøp skjer etter
konkurranse og i samsvar med reglene om offentlige innkjøp. Vi har sett på organisering, strategier og samarbeid, rutiner, tiltak og praksis, og etterlevelse av rammeavtaler.

Last ned rapport: Innkjøp – Kviteseid (2023)

Eigedomsforvaltning (2021)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre et godt verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen. Vi ser blant annet på om kommunen har overordnede planer, i hvilken grad de har oversikt over bygningsmassen og hvor mye kommunen bruker av penger på vedlikehold.

Last ned rapport: Eigedomsforvaltning (2021)