Etikk og varsling – Tinn kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens arbeid med etikk og varsling. Vi har sett nærmere på hvilke tiltak kommunen har for å sikre holdninger og handlinger i organisasjonen og hvordan de er fulgt opp. Vi har også undersøkt om kommunen har rutine for varsling i tråd med lovkrav og om den er kjent og tatt i bruk.

Last ned rapporten

Rjukan næringsutvikling AS – Tinn kommune

Rapporten handler om Tinn kommunes eierstyring av selskapet, og om selskapets rapportering om virksomheten til eier. Videre har vi undersøkt om selskapet har rutiner og praksis for å ivareta reglene om offentlig støtte.

Last ned rapporten