Antall rapporter: 4

Kvalitet i sykehjem – Tinn kommune ( 2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt internkontrollsystemet for sykehjemmene i Tinn kommune. Videre har vi undersøkt om sykehjemmene har gjennomført sine bemanningsplaner som planlagt. Vi har også undersøkt brukertilfredshet blant beboere på sykehjemmene.

 

Last ned rapport: Kvalitet i sykehjem – Tinn kommune ( 2022)

Anskaffelser (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på anskaffelser i Tinn kommune med fokus på krav til samfunnsansvar i anskaffelser. Vi har undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre at krav om samfunnsansvar ved offentlige anskaffelser blir ivaretatt. Videre har vi undersøkt om kommunen etterlever kravene til samfunnsansvar i praksis; innenfor områdene klima og miljø, lønns og arbeidsforhold, menneskerettigheter mv.

 

Last ned rapport: Anskaffelser (2022)

Etikk og varsling (2021)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens arbeid med etikk og varsling. Vi har sett nærmere på hvilke tiltak kommunen har for å sikre holdninger og handlinger i organisasjonen og hvordan de er fulgt opp. Vi har også undersøkt om kommunen har rutine for varsling i tråd med lovkrav og om den er kjent og tatt i bruk.

Last ned rapport: Etikk og varsling (2021)

Rjukan næringsutvikling AS (2020)

Rapporten handler om Tinn kommunes eierstyring av selskapet, og om selskapets rapportering om virksomheten til eier. Videre har vi undersøkt om selskapet har rutiner og praksis for å ivareta reglene om offentlig støtte.

Last ned rapport: Rjukan næringsutvikling AS (2020)