Rjukan næringsutvikling AS – forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll i Tinn kommune

Rapporten handler om Tinn kommunes eierstyring av selskapet, og om selskapets rapportering om virksomheten til eier. Videre har vi undersøkt om selskapet har rutiner og praksis for å ivareta reglene om offentlig støtte.

Last ned rapporten