Antall rapporter: 2

Rus og psykisk helse – Siljan kommune (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Siljan kommunes tilbud om helsehjelp i forbindelse med rus og psykiske problemer. Vi har sett på om kommunen har tiltak for å tilpasse tilbudet til brukerens/pasientens behov. Videre har vi undersøkt brukermedvirkning og hvordan kommunen jobber for å sikre at tjenestene er helhetlige og koordinerte.

 

Last ned rapport: Rus og psykisk helse – Siljan kommune (2022)

Eierskapskontroll Grep Grenland AS (2021)

I denne eierskapskontrollen har vi sett nærmere på eierkommunenes eierskapsmelding, eierkommunenes samordning av føringer om samfunnsansvar og om eierstyringen i et selskap, har vært i samsvar med eierkommunenes eierskapsmeldinger og vedtak.

Last ned rapport: Eierskapskontroll Grep Grenland AS (2021)