Arkiv, journal og innsyn – Kragerø kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om Kragerø kommunes håndtering av innsynskrav, og kommunens tiltak for å sikre at dokumenter registres i postjournal og arkiveres i samsvar med gjeldende krav.

Last ned rapporten