Boligsosialt arbeid i Kragerø kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Kragerø kommune har lagt til rette for et godt boligsosialt arbeid. Vi har sett på organisering, arbeid med planer, samordning og effektiv ressursutnyttelse og brukermedvirkning.

Last ned rapporten

Arkiv, journal og innsyn – Kragerø kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om Kragerø kommunes håndtering av innsynskrav, og kommunens tiltak for å sikre at dokumenter registres i postjournal og arkiveres i samsvar med gjeldende krav.

Last ned rapporten