Antall rapporter: 4

Helse og omsorg – Kragerø (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens ressursbruk, internkontroll og brukerinvolvering innenfor ulike tjenesteområder i helse og omsorg.

Last ned rapport: Helse og omsorg – Kragerø (2023)

Samfunnsansvar – Delecto (2022)

Vi har undersøkt om Kragerø kommunes eierskapsmelding er i samsvar med kommuneloven. Så har vi sett på kommunens eierdialog knyttet til samfunnsansvar. Til slutt har vi undersøkt om Delecto har etterlevd sentrale krav og forventinger om samfunnsansvar.

 

Last ned rapport: Samfunnsansvar – Delecto (2022)

Boligsosialt arbeid (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Kragerø kommune har lagt til rette for et godt boligsosialt arbeid. Vi har sett på organisering, arbeid med planer, samordning og effektiv ressursutnyttelse og brukermedvirkning.

Last ned rapport: Boligsosialt arbeid (2022)

Arkiv, journal og innsyn (2020)

Denne forvaltningsrevisjonen handler om Kragerø kommunes håndtering av innsynskrav, og kommunens tiltak for å sikre at dokumenter registres i postjournal og arkiveres i samsvar med gjeldende krav.

Last ned rapport: Arkiv, journal og innsyn (2020)