Internkontroll økonomi – Nome kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Nome kommune har tiltak for å sikre god økonomistyring og realistisk budsjettering.

Last ned rapporten

IATA Eierstyring og selvkost

Vi har blant annet undersøkt kommunenes eierskapsutøvelse og om selskapet har ivaretatt kravene til selvkost og beregning av gebyr.

Last ned rapporten