Informasjonssikkerhet og personvern – Nome kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Rapporten tar blant annet for seg områder som organisering, rapportering og avvik, behandlingsprotokoll og andre sentrale krav i personopplysningsloven.

 

 

Last ned rapporten

Eiendomsforvaltning – Nome kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre et godt verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen.

Vi ser blant annet på om kommunen har overordnede planer, i hvilken grad de har oversikt over bygningsmassen og hvor mye kommunen bruker av penger på vedlikehold.

 

Last ned rapporten

Styring og samordning – Telemark Energi AS

I denne eierskapskontrollen har vi vurdert om eierskapsmeldingene til Nome og Midt-Telemark er utformet i samsvar med krav og anbefalinger. Vi har også vurdert om kommunene har fulgt føringene i eierskapsmeldingene i sin styringsdialog med selskapet Telemark Energi AS.

Last ned rapporten

Internkontroll økonomi – Nome kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om Nome kommune har tiltak for å sikre god økonomistyring og realistisk budsjettering.

Last ned rapporten

IATA Eierstyring og selvkost

Vi har blant annet undersøkt kommunenes eierskapsutøvelse og om selskapet har ivaretatt kravene til selvkost og beregning av gebyr.

Last ned rapporten