Anskaffingar – Fyresdal kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen følger regelverket for offentlige anskaffelser. Vi har hatt fokus på rammeavtaler, vei vann og avløp og anskaffelser knyttet til Hamaren aktivitetspark.

Last ned rapporten