Antall rapporter: 2

Byggesaksbehandling i Fyresdal (2023)

Denne forvaltningsrevisjonen handlar om byggesaksbehandlinga i Fyresdal. Vi har undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre at dispensasjonspraksis er i samsvar med lovkrav. I tillegg har vi sett på delegering av mynde innan plan og byggesaksbehandling, og undersøkt ein avgrensa del av klagesaksbehandlinga.

Last ned rapport: Byggesaksbehandling i Fyresdal (2023)

Anskaffingar (2021)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen følger regelverket for offentlige anskaffelser. Vi har hatt fokus på rammeavtaler, vei vann og avløp og anskaffelser knyttet til Hamaren aktivitetspark.

Last ned rapport: Anskaffingar (2021)