Eierskapskontroll – Notodden kommune

I denne eierskapskontrollen har vi sett nærmere på om kommunens eierskapsmelding er i samsvar med kommuneloven, om kommunens eierskapsprinsipper er i samsvar med KS sine anbefalinger om styringsdialog og om eierstyringen i seks utvalgte selskaper er i samsvar med kommunens eierskapsmelding, lovkrav og anbefalinger

Last ned rapporten

Eiendomsforvalting – Notodden kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre et godt verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen. Vi ser bl.a. på om kommunen har overordnede planer, i hvilken grad de har oversikt over bygningsmassen og hvor mye kommunen bruker av penger på vedlikehold.

Last ned rapporten