Eiendomsforvalting – Notodden kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre et godt verdibevarende vedlikehold av bygningsmassen. Vi ser bl.a. på om kommunen har overordnede planer, i hvilken grad de har oversikt over bygningsmassen og hvor mye kommunen bruker av penger på vedlikehold.

Last ned rapporten