Omsorgstenester til eldre – Seljord kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på Seljord kommune sitt system for styring og internkontroll med helse- og omsorgstenestene, med vekt på korleis dette er løyst i einingane Open omsorg og Institusjon. Vi har også undersøkt kommunen sitt arbeid med ernæring i dei same einingane.

Last ned rapporten