Antall rapporter: 3

Internkontroll – Seljord (2024)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på kommunens arbeid med internkontroll, med
vekt på risikovurderinger, avvikssystem og rapportering.

Last ned rapport: Internkontroll – Seljord (2024)

Eigarstyring og styrevalprossessar – Seljord (2022)

Denne rapporten handlar om eigarstyring og styrevalprossessar i Seljord kommune i 2021 og 2022.

Last ned rapport: Eigarstyring og styrevalprossessar – Seljord (2022)

Omsorgstenester til eldre (2021)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på Seljord kommune sitt system for styring og internkontroll med helse- og omsorgstenestene, med vekt på korleis dette er løyst i einingane Open omsorg og Institusjon. Vi har også undersøkt kommunen sitt arbeid med ernæring i dei same einingane.

Last ned rapport: Omsorgstenester til eldre (2021)