VA-utbygging i Russmarken – Hjartdal kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt prosessene for bygging av renseanlegg og vannforsyning i Tuddal. Vi har også undersøkt hvordan det er informert og rapportert om renseanlegget i Hjartdal kommune og i utbyggingsselskapet, og i tillegg har vi kartlagt prosessen om kreve refusjon etter plan- og bygningsloven kapittel 18.

Last ned rapporten

Helse og omsorg – Hjartdal kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt i hvilken grad kommunen følger gjeldene regler for saksbehandling ved tildeling av helse og omsorgstjenester. Vi ser blant annet på overholdelse av tidsfrister, saksutredning, tiltak for å sikre habilitet, likebehandling og informasjon om vedtak.

Last ned rapporten