Antall rapporter: 2

VA-utbygging i Russmarken (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt prosessene for bygging av renseanlegg og vannforsyning i Tuddal. Vi har også undersøkt hvordan det er informert og rapportert om renseanlegget i Hjartdal kommune og i utbyggingsselskapet, og i tillegg har vi kartlagt prosessen om kreve refusjon etter plan- og bygningsloven kapittel 18.

Last ned rapport: VA-utbygging i Russmarken (2022)

Helse og omsorg (2021)

Vi har undersøkt om kommunen følger reglene om saksbehandling ved tildeling av helse og omsorgstjenester. Vi ser blant annet på tidsfrister, saksutredning, tiltak for å sikre habilitet, likebehandling og informasjon om vedtak.

Last ned rapport: Helse og omsorg (2021)