Helse og omsorg – Hjartdal kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt i hvilken grad kommunen følger gjeldene regler for saksbehandling ved tildeling av helse og omsorgstjenester. Vi ser blant annet på overholdelse av tidsfrister, saksutredning, tiltak for å sikre habilitet, likebehandling og informasjon om vedtak.

Last ned rapporten