IATA Eierstyring og selvkost

Vi har blant annet undersøkt kommunenes eierskapsutøvelse og om selskapet har ivaretatt kravene til selvkost og beregning av gebyr.

Last ned rapporten