Arkiv og openheit – Nissedal kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handlar om Nissedal kommune sine tiltak for å sikre at gjeldande krav til arkivering og openheit blir følgt. Vi ser på kommunen sin arkivplan, praksis med journalføring/arkivering og korleis kommunen legg til rette for at publikum skal kunne krevje innsyn i dokument.

Last ned rapporten

IATA Eierstyring og selvkost

Vi har blant annet undersøkt kommunenes eierskapsutøvelse og om selskapet har ivaretatt kravene til selvkost og beregning av gebyr.

Last ned rapporten