Kartlegging av kunst i Vestfold fylkeskommunes eie – 2019

Formålet med prosjektet har vært å redegjøre for hvordan Vestfold fylkekommune forvalter sin kunst.

Last ned rapporten