Korona – Beredskap – Tønsberg kommune

«Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad Tønsberg kommune har fulgt Overordnet beredskapsplan og Smittevernplan under koronapandemien. Videre har vi undersøkt om kriseledelsens beslutninger om inngripende tiltak ble fattet i tråd med gjeldende regler.»

 

Last ned rapporten

Like muligheter i oppveksten – Kommunens arbeid med barnefattigdom

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt deler av kommunens arbeid knyttet til barnefattigdom. Vi har kartlagt tiltak kommunen har for å redusere fattigdom i barnefamilier og for å begrense negative følger av fattigdom for barn. Vi har undersøkt om kommunen har tilstrekkelig kunnskap om barn og unges levekår i kommunen og om denne kunnskapen brukes i et systematisk forebyggende arbeid. Videre har vi undersøkt om kommunen har tiltak for å sikre tverrfaglig samarbeid og at tjenester/tiltak rettet mot barnefattigdom er tilstrekkelig samordnet.

Last ned rapporten

Arbeid med skolemiljø og integrering, samt vold og trusler mot ansatte – Tønsberg kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvordan kommunen sikrer at skolene jobber forebyggende med skolemiljø, herunder med inkludering og ivaretar aktivitetsplikten i opplæringsloven. Vi har også undersøkt kommunens arbeid for å forebygge og følge opp tilfeller av vold og trusler om vold mot ansatte i skolen.

Last ned rapporten