Arbeid med skolemiljø og integrering, samt vold og trusler mot ansatte – Tønsberg kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt hvordan kommunen sikrer at skolene jobber forebyggende med skolemiljø, herunder med inkludering og ivaretar aktivitetsplikten i opplæringsloven. Vi har også undersøkt kommunens arbeid for å forebygge og følge opp tilfeller av vold og trusler om vold mot ansatte i skolen.

Last ned rapporten