Samarbeid med boligstiftelsen – Holmestrand kommune

Vi har beskrevet hvilke formelle rutiner og prosedyrer som finnes for kommunens bestilling av prosjekter fra boligstiftelsen. Vi har også sett nærmere på hvordan bestilling og samhandling foregått mellom politisk nivå, administrasjonen og boligstiftelsen i en konkret sak.

Last ned rapporten

Budsjettoppfølging og rapportering – Holmestrand kommune

Rapporten omhandler rutiner og praksis for å rapportere og følge opp driftsbudsjettet i Holmestrand kommune.

Last ned rapporten

Arbeidsavtale og avtaler om servicepensjon – Holmestrand kommune

Denne rapporten handler om arbeidsavtale og avtaler om servicepensjon som ble inngått i forbindelse med sammenslåingen av Sande og Holmestrand kommuner.

Last ned rapporten