Antall rapporter: 5

Tjenestekontoret – Holmestrand (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi sett på saksbehandling av vedtak ved tjenestekontoret i Holmestrand kommune. Vi har undersøkt om tjenestekontoret følger gjeldende regler og kommunens politiske vedtak ved tildeling av helse- og omsorgstjenester.

Last ned rapport: Tjenestekontoret – Holmestrand (2023)

Byggesaksbehandling (2022)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt kommunens tiltak for å sikre riktig behandling av byggesaker. Vi har både sett på arbeid med internkontroll og organisering, selve saksbehandlingen og arbeid med tilsyn og ulovlighetsoppfølging. I tillegg har vi undersøkt om kommunen har iverksatt korrupsjonsforebyggende tiltak for byggesaksbehandlingen.

 

Last ned rapport: Byggesaksbehandling (2022)

Samarbeid med boligstiftelsen (2022)

Vi har beskrevet rutiner og prosedyrer som regulerer hvordan kommunen skal bestille prosjekter fra boligstiftelsen. Vi har også sett nærmere på bestilling og samhandling mellom politisk nivå, administrasjonen og boligstiftelsen i en konkret sak.

Last ned rapport: Samarbeid med boligstiftelsen (2022)

Budsjettoppfølging og rapportering (2021)

Rapporten omhandler rutiner og praksis for å rapportere og følge opp driftsbudsjettet i Holmestrand kommune.

Last ned rapport: Budsjettoppfølging og rapportering (2021)

Arbeidsavtale og avtaler om servicepensjon (2021)

Denne rapporten handler om avtaler som kommunen inngikk i forbindelse med kommunesammenslåingen av Sande og Holmestrand.

Last ned rapport: Arbeidsavtale og avtaler om servicepensjon (2021)