Budsjettoppfølging og rapportering – Holmestrand kommune

Rapporten omhandler rutiner og praksis for å rapportere og følge opp driftsbudsjettet i Holmestrand kommune.

Last ned rapporten

Arbeidsavtale og avtaler om servicepensjon – Holmestrand kommune

Denne rapporten handler om arbeidsavtale og avtaler om servicepensjon som ble inngått i forbindelse med sammenslåingen av Sande og Holmestrand kommuner.

Last ned rapporten