Arkiv og openheit – Vinje kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om Vinje kommune sine tiltak for å sikre at gjeldande krav til arkivering og openheit blir følgt. Vi ser på kommunen sin arkivplan, praksis med journalføring/arkivering og korleis kommunen legg til rette for at publikum skal kunne krevje innsyn i dokument.

Last ned rapporten