Antall rapporter: 2

Næringsarbeid – Vinje (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt korleis kommunen har følgt opp gjeldande næringsplan (2017-2021).
Vi har også undersøkt om sakshandsaming av søknader om tilskot til næringsutvikling frå kommunen sitt næringsfond skjer i tråd med kommunen sine retningsliner og gjeldande regelverk.

Last ned rapport: Næringsarbeid – Vinje (2023)

Arkiv og openheit (2021)

Vi har undersøkt om Vinje kommune følger gjeldende krav til arkivering og åpenhet. Vi har sett på arkivplan, journalføring, arkivering og behandling av innsynskrav.

Last ned rapport: Arkiv og openheit (2021)