Antall rapporter: 3

Anskaffelser – Vinje (2024)

Vi har undersøkt om Vinje kommune gjør anskaffelser i samsvar med reglene om offentlige anskaffelser. Dette handler om hvordan kommunen organiserer innkjøpsarbeidet og om kommunen har gode rutiner og tiltak. Vi har også sett på om kommunen gjør innkjøp og anskaffelser i samsvar med regler, rutiner og rammeavtaler.

Last ned rapport: Anskaffelser – Vinje (2024)

Næringsarbeid – Vinje (2023)

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt korleis kommunen har følgt opp gjeldande næringsplan (2017-2021).
Vi har også undersøkt om sakshandsaming av søknader om tilskot til næringsutvikling frå kommunen sitt næringsfond skjer i tråd med kommunen sine retningsliner og gjeldande regelverk.

Last ned rapport: Næringsarbeid – Vinje (2023)

Arkiv og openheit (2021)

Vi har undersøkt om Vinje kommune følger gjeldende krav til arkivering og åpenhet. Vi har sett på arkivplan, journalføring, arkivering og behandling av innsynskrav.

Last ned rapport: Arkiv og openheit (2021)