Anskaffelser – Drangedal kommune

Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad Drangedal kommune har tilfredsstillende internkontroll på anskaffelsesområdet. Videre har vi undersøkt om kommunen ved anskaffelser etterlever sentrale krav i anskaffelsesregelverket.

Last ned rapporten

Planlegging og gjennomføring av investeringsprosjekter – Drangedal kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi kartlagt hvilke rutiner kommunen har når de gjennomfører investeringsprosjekter. Tre investeringsprosjekter er brukt som eksempler i rapporten.

Last ned rapporten

Psykososialt skolemiljø – Drangedal kommune

Forvaltningsrevisjonen er bestilt av kontrollutvalget i Drangedal kommune. Bakgrunnen er at flere tidligere elever ved skoler i kommunen har henvendt seg til kommunen med saker om mobbing i perioden fra 1970 tallet og fram til nyere tid. Vi har undersøkt om kommunens dokumentasjon viser om kommunen har hatt organisering, rutiner og tiltak i samsvar med de kravene som er satt.

Last ned rapporten

IATA Eierstyring og selvkost

Vi har blant annet undersøkt kommunenes eierskapsutøvelse og om selskapet har ivaretatt kravene til selvkost og beregning av gebyr.

Last ned rapporten