Sosiale tjenester i NAV Færder – Færder kommune

Ansvaret for sosiale tjenester i Færder kommune ligger til NAV Færder. Denne forvaltningsrevisjonen handler om i hvilken grad sosialtjenesten i NAV Færder har en forsvarlig internkontroll. Videre har vi undersøkt om NAV Færder behandler saker om økonomisk sosialhjelp i samsvar med gjeldende krav til saksbehandlingstid, begrunnelse og utforming av vedtak, behandling av klager og bruk av vilkår om aktivitetsplikt for mottakere under 30 år.

 

Last ned rapporten

Læringsmiljø i Færder kommune

I denne forvaltningsrevisjonen undersøker vi Færder kommunes forebyggende arbeid med skolemiljø. Vi beskriver også tiltak og erfaringer med dette arbeidet under koronapandemien. Til sist undersøker vi også kommunens arbeid mot vold og trusler rettet mot ansatte i skolen.

Last ned rapporten