Er innbyggernes opplysninger sikre? Informasjonssikkerhet i Porsgrunn kommune

Denne rapporten omhandler kommunens arbeid med informasjonssikkerhet og personvern. Vi har blant annet sett på organisering, etterlevelse av sentrale krav i personopplysingsloven og avvikshåndtering.

Last ned rapporten

Ny ferge i Porsgrunn – ansvar og prosesser

Brevik fergeselskap IKS har anskaffet ny ferge. Fergekaier og infrastruktur på land må oppgraderes for at den nye ferga kan tas i bruk. I denne forvaltningsrevisjonen og eierskapskontrollen undersøker vi ansvar og prosesser i forbindelse med fergekjøpet og oppgraderingen av den landfaste infrastrukturen.

Brevik fergeselskap IKS er eid av Vestfold og Telemark fylkeskommune og Porsgrunn kommune.

Last ned rapporten

Eierskapskontroll Grep Grenland AS

I denne eierskapskontrollen har vi sett nærmere på eierkommunenes eierskapsmelding, eierkommunenes samordning av føringer om samfunnsansvar og om eierstyringen i et selskap, har vært i samsvar med eierkommunenes eierskapsmeldinger og vedtak.

Last ned rapporten

Kunst – forvaltning og sikring – Porsgrunn kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi kartlagt hvilke rutiner kommunen har for å anskaffe kunst, og hvilke rutiner kommunen  har for å ta vare på og sikre den kunsten de eier.

Last ned rapporten

Barneverntjenesten – Porsgrunn kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt barneverntjenestens organisering og internkontroll. Vi har sett på rutiner og praksis for håndtering av meldinger, undersøkelser og hjelpetiltak, samt oppfølging av barn i fosterhjem.

Last ned rapporten