KUNST – forvaltning og sikring – Porsgrunn kommune

I denne forvaltningsrevisjonen har vi kartlagt hvilke rutiner kommunen har for å anskaffe kunst, og hvilke rutiner kommunen  har for å ta vare på og sikre den kunsten de eier.

Last ned rapporten

Barneverntjenesten – Porsgrunn kommune 2020

I denne forvaltningsrevisjonen har vi undersøkt barneverntjenestens organisering og internkontroll. Vi har sett på rutiner og praksis for håndtering av meldinger, undersøkelser og hjelpetiltak, samt oppfølging av barn i fosterhjem.

Last ned rapporten